top of page

Begrippenlijst Makelaardij

Toelichting op begrippen die u kunt treffen bij de zoektocht naar een woning of verkoop.

Bankgarantie

Een garantie afgegeven door de bank dat de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst zal nakomen. Meestal is dit 10 % van de koopsom.

Waarborgsom

In plaats van een bankgarantie kan de koper ook beslissen uit eigen middelen de 10 % van de koopsom als garantie storten bij de notaris.

Bedenktijd

Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de (consument) koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in op het moment dat koper een kopie van de ondertekende overeenkomst  ontvangt. 

Erfpacht

Recht om een onroerende zaak van iemand (bijv. gemeente) te gebruiken tegen betaling van een zogeheten canon. Het is mogelijk om de canon eeuwigdurend af te kopen. 

Erfdienstbaarheid

Een beperkt recht dat iemand kan hebben op de zaak van iemand anders. Bekend voorbeeld is het recht van overpad voor een buurtgenoot.

Kosten koper (k.k)

Bepaalde kosten bij het aankopen van een woning, de overdrachtsbelasting en notariskosten. Eventuele andere kosten zoals de aankoopmakelaar wordt hiermee niet bedoelt.

Levering

De 'levering'  bestaat uit de juridische levering waarmee de onroerende zaak op naam van de koper wordt gezet en de feitelijke levering door het overdragen van de sleutels.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Een bekend voorbeeld is de verkrijging van een financiering of de uitkomst van een bouwkundige keuring. Indien een beschreven voorwaarden zich voordoet in een bepaalde periode kan de koopovereenkomst ontbonden worden.

Roerende zaken

Zaken die niet aan een onroerende zaak zijn verbonden. Het is daarmee niet vanzelfsprekend dat deze zaken bij de woning worden verkocht. De verkoper stelt meestal een Lijst van Zaken op om aan te geven welke zaken blijven, overgenomen kunnen worden of meegaan met de verkoper.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

De ´Vereniging van Eigenaren´ waar alle eigenaren van een appartementengebouw lid zijn. De gemeenschappelijke belangen van het gebouw worden gediend waarbij inspraak is door alle leden. Het zogeheten splitsingsreglement geeft aan welk aandeel een lid heeft van het gehele gebouw.

bottom of page