top of page

Geschiedenis Vleuten

Geschiedenis in vogelvlucht

De geschiedenis van Vleuten is bijzonder rijk, sinds de Romeinse tijd wordt hier geleefd. In de regio zijn verschillende archeologische opgravingen en staan diverse parken in teken van de plaatselijke historie van verschillende eeuwen.

In het vere verleden werd het gebied van Vleuten 'Het Sticht' genoemd, de hoofdstad hiervan was Utrecht. Het huidige Vleuten was gelegen op de route tussen het Graafschap Holland en Utrecht langs rivier de Oude Rijn. De plaatsnaam Vleuten wordt voor het eerst genoemd zover bekend in een oorkonde uit het jaar 1164.

De kern van Vleuten wordt gevormd door de Torenpleinkerk aan de kruising Schoolstraat/Dorpsstraat. De oudste vermelding van een kerk op deze locatie is uit het jaar 1224. In de tussentijd is de kerk verschillende kerken herbouwd door o.a. kerkbranden. De huidige kerk dateert uit het jaar 1485 toen is begonnen aan een ingrijpende renovatie. Het was, en wellicht nog steeds, voor een lange tijd de mooiste kerk van de regio.

Voor lange tijd is Vleuten een dorp gebleven. De drie verbindingswegen Dorpstraat, Schoolstraat en Hindersteinlaan was het meest bebouwde gedeelte van Vleuten. De variateit aan huizen is divers, van monumentaal tot modern. Een belanrijke gebeurtenis was de aansluiting op het treinspoornetwerk in het jaar 1881. Met de opening van treinstation Vleuten maakte het deel uit van een spoorverbinding tussen Rotterdam en Utrecht.
De daadwerkelijke groei begon vanaf het jaar 1950 met de buurt Achter ´t Spoor, een wijk aan de zuidkant van het treinspoor. Het is een klein buurtje bestaande uit een aantal straten. De huizen zijn strak gelijnd en typisch voor de jaren 50. Door de bouw van het omliggende Vleuterweide is deze wijk opgegaan in het deelgebied; Vleuterweide Noord-Oost-Centrum opgenomen.

In de jaren 1960 - 1970 begon Vleuten echt te groeien. Met de bouw van de buurten Odenvelt , Nieuwe Vaart en Hinderstein begon het aantal inwoners toe te nemen.
De buurten zijn kenmerkend vanwege de brede straten met bomen en groenstroken wat een fijne uitstraling geeft aan de buurt. Hier en daar zijn er hofjes met garageboxen in eigendom van buurtbewoners.

De huizen zijn kenmerkend voor de bouwperiode. Ze hebben over het algemeen veel licht inval door de grote raampartijen en ruime voor- en achtertuinen met een achterom. Door de afmetingen en afstanden van andere bebouwing maakt het buitenleven zonrijk. De woonoppervlakte van de woningen varieren van 90 à 125 m².

In de jaren '87-'88 is Hinderstein-Noord gebouwd wat voor die tijd een kleine uitbreiding was. De eerst volgende grote uitbreiding kwam met de buurt De Tol.

De buurt 'De Tol' is gebouwd in de jaren 1995 en 1996 met een moderne uitstraling. Ook in deze wijk is gedacht aan voldoende uitzicht op groen en ruimte. De woningen zijn van een nieuwere generatie bouwkwaliteit met meer aandacht voor duurzaamheid.

Onlangs is Vleuten uitgebreidt met de buurt Haarzicht. Nieuwbouw woningen met een klassieke en landelijke uitstraling. Er zijn tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels met bijzondere objecten. Met de ligging gericht op het natuurgebied Haarzuilens en Kasteel De Haar is de locatie top. Aan de noordelijke zijde van de wijk ligt de Haarrijnseplas met verschillende recreactie mogelijkheden. De woningen in Haarzicht zijn zeer energiezuinig of energie neutraal.

bottom of page