top of page

Duurzaam handelen | MVO

Als lokale organisatie investeren wij ook in een minimale milieu-impact en waar mogelijk een positief verschil maken.

Doelstellingen
Adelmar makelaardij heeft als doel bij de uitvoering van zijn activiteiten bij te dragen aan een betere leefomgeving voor mens, dier en natuur. Wij proberen vooruitstrevend te handelen en onze inspanningen mee te laten groeien met onze bedrijfsvoering, om het gebruik van grondstoffen te minimaliseren en waar mogelijk te compenseren.

Hoe doen wij dat

We verminderen het gebruik van papierproducten en het verlagen onze CO²-footprint.

Papier
Voor het verbruik van ons papier hanteren we het rekenvoorbeeld van papierenkarton.nl. Zij stellen dat van 1 boom ongeveer 60.000 vellen A4 papier kunnen worden gemaakt. Een boom levert ongeveer 300 kilo papier waarbij één m2 papier 80 gram weegt.Een velpapier (A4) weegt circa 5 gram waardoor één pak papier met 500 vellen een gewicht heeft van 2,5 kilo. Uit een boom kunnen dus z'n 120 pakken A4 papier worden gemaakt.We realiseren ons dat het productieproces van papier ook gecompenseerd moet worden.

We compeseren daarom bij het gebruik van één pak papier, één  hele boom. Dat betekent dat voor bij het gebruik van 1 pak papier investeren in de grondstof van 120 pakken papier (A4). Ons streven blijft om het papier gebruik in zijn algemeen terug te dringen naar minimaal en uiteindelijk 0.
In onze telling houden wij bij hoeveel bomen wij hebben aangeplant en hoeveel er zijn gebruikt voor onze bedrijsvoering. Uit deze som komt een netto aantal bomen dat is geplant gedurende ons bestaan.

CO²-footprint
Binnen de bedrijfsvoering van Adelmar Makelaardij is het verkeer via de weg de grootste veroorzaker van CO²-uitstoot. Een elektrische auto is veruit de groenste auto en ook het streven op korte termijn. Echter zal een stekkerauto stoot over zijn hele leven ook CO² uitstoot veroorzaken door
Volgens studie komt bij een elektrische middenklasse auto 900 kilo CO² vrij bij 11.600 gereden kilometer vanwege de opwekking van de benodigde energie. In vergelijking met ons huidige wagenpark is dat 2.300 kilo CO² per 11.600 kilometer (Milieu centraal).

Voor de berekening van de CO² compensatie wordt er gerekend met 24 kg CO² per boom en een gemiddeld van 500 bomen per hectare. Wij volgen deze waarde in onze compensatieberekening van de vrijgekomen CO² bij de verplaatsing per auto.

Toelichting; uit diverse studies kan worden gesteld dat de jaarlijkse CO²-compensatie varieert tussen 21,77 kg CO² per boom tot 31,5 kg CO² per boom. Om 1 ton CO² te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig. In Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen.

Bouwen aan een betere toekomst

Wij hebben ons afgevraagd hoe wij meer kunnen bijdragen aan het faciliteren van andermans woongeluk. Voor namelijk op plaatsen in de wereld waar dit niet altijd vanzelfsprekend is. De veiligheid en geluk van eigen thuis. Stichting Habitat zet zich in voor het bouwen van veilige en degelijke huizen wereldwijd.

Met het steunen van deze stichting willen wij structureel een steentje bij te dragen. Daarom doneren wij bij iedere succesvolle verkoopbemiddeling door Adelmar Makelaardij 0,02% van de betreffende vraagprijs voor eigen rekening.

Habitat for Humanity ondersteunt mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een beter bestaan kunnen opbouwen. Meer informatie leest u op onze website of op habitat.nl.

Partnerships
De Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland. Het is daarmee ook de enige aanbieder van CO2-compensatie middels duurzame bosprojecten die voldoet aan de eisen van het CBF-keurmerk.

Het motto is ´Bomen zorgen voor ons, daarom zorgen wij voor bomen´. Meer lezen over deze stichting of ook een boom willen doneren? Bezoek de website treesforall.nl.

het zand.JPG
Leidsche Rijn

Het Zand, Parkwijk, Centrum,  Hoge Weide, Terwijde, Langerak, Grauwaart, Leeuwesteyn en het prachtige Maximapark.

bottom of page